Nasza kochana szkoła w Machlinach - nie oddamy jej nikomu

Budynek szkolny, który widzimy na fotografii został wybudowany przy znacznej pomocy mieszkańców wsi i oddany do użytku 17.12.1986 roku. Szkoła jest dumą wsi. Odbywają się w niej apele okolicznościowe, liczne imprezy  kulturalne, jasełka i przedstawienia teatralne. Szkoła jest inicjatorem wielu akcji, wycieczek dla dzieci i młodzieży, aukcji w czasie których dzieci sprzedają własnoręcznie wykonane prace np. widokówki świąteczne. We współpracy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła organizuje pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych, a jest ich we wsi jak i w okolicy wiele (byłe obszary po dawnych PGR).
Autorem wykonanej strony internetowej jest mgr Zamojć Halina -- nauczyciel matematyki uczący w miejscowej szkole z 15 letnim stażem w zawodzie nauczyciela.
Adres:
Szkoła Podstawowa w Machlinach
78-553 Broczyno
Tel. 094/3758720
Tel. Dom. 094/3754024
Adres zamieszkania:
Ul. Bema 4/1
78-550 Czaplinek
Przy wykonaniu strony internetowej o miejscowości Machliny zostały wykorzystane informacje z różnych folderów. Najwięcej informacji zaczerpnięto z „Przewodnika turystycznego -- Czaplinek -- Aktywne wakacje" wykonanego na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku autorstwa Jacka Todysa.
Autor dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania strony internetowej o Machlinach i okolicach.
Uwaga!
Projekt strony www o Machlinach został wykonany celem uczestnictwa w konkursie „Otwieramy nasze drzwi" i nie może być  rozpowszechniany poza konkursem oraz publikowany bez zgody autora. W przypadku odrzucenia projektu zawarte dane na nośniku należy niezwłocznie zniszczyć.

Strona główna

Na grzyby a może na jagody?

Agroturystyka i wypoczynek

Historia miejscowości

Noclegi i wyżywienie

Krajobraz -walory turystyczne

Jeśli nie na grzyby to może na ryby!

Adres poczty elektronicznej autora:
Halinazamojc@op.pl